Länkarna


Sällskapet Länkarna i Visby har funnits sedan 1963.

Varje människa som vill sluta missbruka alkohol eller andra droger är välkommen till oss.

Den som så önskar får vara anonym och anonymiteten respekteras av alla medlemmar.

Länkarna i Visby finns också på Facebook


De Fria Sällskapen Länkarna

De Fria Sällskapen Länkarna är en opolitisk, icke-religiös frivilligorganisation som står öppen för alla som vill komma ifrån sitt missbruk.

Sällskapen är helt oberoende av politiska organisationer, religiösa samfund, nykterhetsorganisationer eller myndigheter.

De Fria Sällskapen Länkarnas Samorganisation